MAGNESIK W KSZTAŁCIE SOWY, KOTKA A MOŻE BROSZKA DLA BABCI …

Kreatywny recykling, tak w skrócie można opisać te warsztaty. Wyroby powstałe na tych zajęciach robione są wyłącznie z tworów recyklingowych. Podczas tych warsztataów dzieci stworzą unikatowe magnesy z wikliny papierowej. Papierowa wyklina to twórcza forma recyklingu, a jednocześnie piękna ozdoba.

Podczas warsztatów:

Zapoznamy uczestników z podstawowymi technikami  plastycznymi  z zakresu arcydzieła ekologicznego. W czasie warsztatów pokażemy jak przygotować papierową wiklinę . Dzieci zapoznane zostaną z prostymi splotami wikliniarskimi i własnoręcznie wykonają małą formę dekoracyjną typu magnes z utrwaleniem i pomalowaniem .

Uczestnikom zapewniamy

  • rurki z tekturki
  • arkusze magnesowe
  • wszystkie materiały oraz wyposażenie potrzebne do przeprowadzenia  warsztatów
  •  gotowe prace uczestnicy zabierają ze sobą
  • dyplom uczestnictwa dla każdego
  • dbamy o czystość podczas warsztatów oraz po zajęciach

Czas trwania i koszt

Optymalna ilość uczestników podczas warsztatów to około  30 dzieci .

Czas trwanie warsztatów to około 60 minut .

Koszt zajęć jest ustalany indywidualnie, zależnie od ilości uczestników oraz lokalizacji.  Mamy możliwość obsługi dużej liczby uczestników, poprzez równoległe prowadzenie zajęć.

Przygotowanie dla placówek

Zajęcia odbywają się w: placówkach szkolnych i przedszkolnych, bibliotekach, domach kultury i innych instytucjach, na terenie całego kraju.