Warsztaty Papieru Czerpanego

W trakcie tych zajęć zrobimy małą podróż w czasie i przeniesiemy się do czasów rzemiosł średniowiecznych na spotkanie z historią. Są na świecie zawody, które już „wyginęły”, a my podczas tych warsztatów trochę sobie o nich przypomnimy. Na tych zajęciach dzieci zapoznają się ze sztuką wytwarzania papieru, poznają techniki pisania piórem oraz lakowania. Warsztaty czerpania papieru odbywają się przy użyciu zabytkowej prasy, drewnianej beczki, starodawnej lakownicy oraz prawdziwych gęsich piór. Zajęcia mają charakter pokazowo warsztatowy. Dzieci aktywnie uczestniczą przy procesie wytwarzania papieru.

Podczas warsztatów:

Uczestnicy zajęć zapoznają się z historią tego nieistniejącego już rzemiosła , które można zobaczyć jedynie w nielicznych muzeach .Każde z  dzieci samodzielnie wykona kartę papieru czerpanego z roślinami lub przedmiotami do zdobienia papieru, będzie pisać gęsim piórem ,na swojej pracy odciśnie samodzielnie tradycyjną pieczęć lakową . Zajęcia są ciekawą i pouczającą zabawą z możliwością poznania rzemiosła , które umarło prawie 2000 lat temu .

Uczestnikom zapewniamy

  • wszystkie materiały oraz wyposażenie potrzebne do przeprowadzenia warsztatów,
  • gotowe prace uczestnicy zabierają ze sobą,
  • dyplom uczestnictwa dla każdego,
  • dbamy o czystość podczas warsztatów oraz po zajęciach,

Czas trwania i koszt

Optymalna ilość uczestników podczas warsztatów to około  30 dzieci.

Czas trwania warsztatów to około 60 minut.

Koszt zajęć 9 zł / os *.

* Cena ustalana indywidualnie, zależna od ilości osób oraz lokalizacji. Możliwość obsługi dużej liczby uczestników, poprzez równoległe prowadzenie zajęć.

Przygotowanie dla placówek

Zajęcia odbywają się w: placówkach szkolnych i przedszkolnych, bibliotekach, domach kultury i innych instytucjach, na terenie całego kraju.