WARSZTATY TWORZENIA TOREB

Dzieci poprzez wytwarzanie lub wybieranie wzorów zarysowują początki swojego poczucia stylu. Pomagamy im w doborze koloru, żeby były dumne z własnych toreb.

PODCZAS WARSZTATÓW

Dzieci wykonują własne rysunki na torbach albo korzystają z wcześniej przygotowanych wzorów. Po zakończeniu warsztatów zabierają je do domu.

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY

  • torby,
  • farby,
  • potrzebne materiały
  • inne ozdoby,
  • dyplom uczestnictwa,
  • gotowe prace, które uczestnicy zabierają ze sobą,
  • czystość podczas warsztatów oraz po zajęciach.

CZAS TRWANIA I KOSZTY

Optymalna ilość uczestników podczas warsztatów to około  30 dzieci.

Czas trwanie warsztatów to około 60 minut.

Koszt zajęć jest ustalany indywidualnie, zależnie od ilości uczestników oraz lokalizacji.  Mamy możliwość obsługi dużej liczby dzieci poprzez równoległe prowadzenie zajęć.

PRZYGOTOWANIE DLA PLACÓWEK

Zajęcia odbywają się w placówkach szkolnych i przedszkolnych, bibliotekach, domach kultury i innych instytucjach na terenie całego kraju.