EFEKTOWNE TORBY

Podczas tych zajęć dzieci zapoznają się z całym procesem powstawania odlewów począwszy od przygotowania masy gipsowej aż po suche odlewy. Warsztaty gipsowe są formą edukacji, która pozwala na rozwinięcie się u dzieci zdolności plastycznych i sprawności manualnej. Ponadto dzieci poprawiają swoją orientację przestrzenną i uczą się kreatywnego myślenia.

PODCZAS WARSZTATÓW

Uczestnicy wykonają własnoręcznie 3 odlewy gipsowe, otrzymają również 2 odlewy przestrzenne, które w czasie zajęć będą malować i zdobić . Każde dziecko kończy zajęcia z 5 figurkami gipsowymi .

Tematyka odlewów dostosowana do świąt: Bożego Narodzenia, Wielkanocnych , Dzień Matki oraz inne okazje . Taka forma prezentu uczy kultywowania tradycji rodzinnych .

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY

  • formy do odlewów gipsowych,
  • pojemniki do wyrabiania mas gipsowych,
  • farby i przybory plastyczne,
  • 2 figurki 3D dla każdego,
  • fartuszki ochronne,
  • materiały oraz wyposażenie potrzebne do przeprowadzenia  warsztatów,
  • gotowe prace uczestnicy zabierają ze sobą,
  • dyplom uczestnictwa dla każdego,
  • dbamy o czystość podczas warsztatów oraz po zajęciach,

CZAS TRWANIA I KOSZTY

Optymalna ilość uczestników podczas warsztatów to około  30 dzieci.

Czas trwania warsztatów to około 60 minut.

Koszt zajęć jest ustalany indywidualnie, zależnie od ilości uczestników oraz lokalizacji.  Mamy możliwość obsługi dużej liczby uczestników, poprzez równoległe prowadzenie zajęć.

PRZYGOTOWANIE DLA PLACÓWEK

Zajęcia odbywają się w: placówkach szkolnych i przedszkolnych, bibliotekach, domach kultury i innych instytucjach, na terenie całego kraju.